Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Agrarisch recht

Als ondernemer in de land- en tuinbouw hebt u regelmatig te maken met aan- en verkooptransacties. Belangrijk daarbij zijn heldere contracten: in onze regio gaat het bijvoorbeeld veel om aardappelcontracten, uiencontracten, wortelcontracten en tulpencontacten. Op dit terrein heeft Scholtens Advocaten in de loop der jaren de nodige expertise opgebouwd.

Wij zijn goed ingevoerd in de land- en tuinbouw. Emmeloord is niet voor niets de World Potato City. Wij kennen de specifieke problematiek waarmee agrariërs, handelaren en verwerkende bedrijven mee te maken hebben. We zijn u graag van dienst als het gaat om geschillen over aan- en verkoop, maar ook over de wijze waarop u het beste kunt contracteren met de andere partij.

Vertrouwen is zilver, een goed contract goud
Zaken doen heeft voor een belangrijk deel te maken met vertrouwen. Gelukkig kunnen ondernemers onderling de nodige kwesties oplossen zonder dat een contract een rol speelt. Maar met een goed contract kunt u veel onnodige problemen voorkomen. Ook algemene voorwaarden worden steeds belangrijker. Het is daarom goed als u zich bewust bent van de effecten hiervan.

Rol van de bemiddelaar of commissionair
Belangrijk bij agrarische contracten is verder de rol van de bemiddelaar of commissionair. Het is niet altijd duidelijk wat u van een goed commissionair kunt verwachten. Dat geldt met name als er sprake is van een geschil over de kwaliteit van de te leveren of geleverde waar.

Gewone rechter of arbitrage
Scholtens Advocaten heeft veel ervaring met procedures op het gebied van het agrarisch handelsrecht. Daarbij gaat het niet alleen om procedures bij rechtbanken en gerechtshoven, maar vooral ook bij scheidsgerechten en arbitrage-instituten. Zo nodig worden arbiters of scheidslieden voor een specifiek geschil benoemd. In zo’n situatie kan een geschil vaak snel opgelost worden. Juist in dit soort spoedprocedures is juridische bijstand van groot belang en kunt u een beroep op ons doen.

Vragen?
Hebt u vragen over agrarisch handelsrecht of hebt u behoefte aan advies? Neem dan contact op, telefoon 0527-618333.

Geschikte bollengrond?

Agrarisch recht · 30 apr. 2014


Geschikte bollengrond?

In de bollensector wordt veel los land gepacht. Wat is de situatie als er schade aan het gewas van de pachter optreedt doordat er water op de grond is blijven staan? Kan de verpachter daar zondermeer op worden aangesproken? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich daar vorig najaar over uitgesproken en enkele algemene overwegingen van het gerechtshof zijn interessant voor de praktijk.

Lees verder

Een ongeval tijdens loonwerk

Agrarisch recht · 24 nov. 2014


Is een boer aansprakelijk wanneer een door hem ingeschakelde loonwerker gewond raakt tijdens een klus die hij voor de boer heeft uitgevoerd? Die vraag stond centraal in een procedure die de loonwerker aanhangig had gemaakt.

Lees verder