Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Bestuurders- aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid
In onze praktijk behandelen we regelmatig zaken op het gebied van de bestuurdersaansprakelijkheid. Het uitgangspunt is natuurlijk dat een bestuurder van een rechtspersoon niet persoonlijk aansprakelijk is voor zijn handelen als bestuurder. Hij handelt immers namens de vennootschap, stichting of vereniging waarvan hij bestuurder is. Toch loopt een bestuurder risico’s en het is goed om u daarvan bewust te zijn.

Interne aansprakelijkheid
Als de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervult en zijn bedrijf schade toebrengt, kan dat bedrijf hem hiervoor aansprakelijk stellen en de schade op hem verhalen. Dat kan alleen als er echt iets aan de hand is. Toch is het goed om te weten wat een bestuurder wel en niet kan doen. De bestuurder kan alleen aansprakelijk worden gesteld bij verwijtbaar gedrag. De rechter zal bij zijn beslissing daarover alle omstandigheden meewegen. Daarom is het van belang voor een bestuurder om zijn verhaal voor de rechter goed te onderbouwen.

Externe aansprakelijkheid
Gaat een bestuurder namens een bedrijf verplichtingen aan terwijl hij weet dat het bedrijf niet aan die verplichtingen kan voldoen? Dan kan de schuldeiser van dat bedrijf de bestuurder aansprakelijk stellen. Ook de belastingdienst heeft volop mogelijkheden om een bestuurder aansprakelijk te stellen voor onbetaalde belastingschulden. Dat geldt zeker als de bestuurder niet tijdig meldt dat een bedrijf niet in staat is zijn schulden te voldoen.

Aansprakelijkheid bij faillissement
In vrijwel ieder faillissement onderzoekt de curator of er aanleiding bestaat om de bestuurders aansprakelijk te stellen. De curator moet dan aantonen dat er sprake is van bestuurders die hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld. Ook moet hij aantonen dat het aannemelijk is dat het faillissement hierdoor is veroorzaakt. Maar de wet biedt de curator ook belangrijke bewijsvoordelen. Bijvoorbeeld als de boekhouding niet behoorlijk is gedaan of als de jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd. De bewijslast verschuift dan naar de bestuurder.

Vragen
Bent u aansprakelijk gesteld of dreigt u aansprakelijk gesteld te worden? Neem dan contact op met mr. H.K. Scholtens, telefoonnummer 0527-618333.