Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Echtscheiding en kinderen

Een scheiding heeft grote gevolgen voor de kinderen. Voor de wet zijn beide ouders even belangrijk voor een kind. Maar de scheiding vergt nieuwe keuzes, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Ouders zijn wettelijk verplicht afspraken te maken over de regelingen die zij voor de kinderen treffen. Deze afspraken moeten zij vastleggen in een ouderschapsplan. Zonder een ouderschapsplan zal de rechtbank de echtscheiding niet uitspreken.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan moet in elk geval antwoord geven op de volgende vragen:
•Bij welke ouder hebben de kinderen na het verbreken van de relatie hun hoofdverblijf?
•Hoe verdelen de ouders de zorgtaken? Dit wordt vaak vastgelegd in een omgangsregeling of co-ouderschapsregeling.
•Hoe verdelen de ouders de kosten van de kinderen? Dit mondt meestal uit in een afspraak over kinderalimentatie.

Daarnaast kunnen de ouders allerlei praktische afspraken in het ouderschapsplan vastleggen. Denk aan: hoe communiceren de ouders over de kinderen, wie onderhoudt de contacten met school, wie zorgt voor bezoeken aan huisarts en tandarts, etc. Uit het ouderschapsplan moet blijken dat de ouders respectvol met elkaar omgaan en de band van het kind met de andere ouder stimuleren. Ook moet blijken dat de ouders de intentie hebben met elkaar over de kinderen te blijven overleggen.

Gezamenlijk gezag

Ook na echtscheiding blijven ouders gezamenlijk gezag houden over de kinderen. Zij blijven beiden verantwoordelijk voor de kinderen. Beide ouders hebben recht op informatie over de kinderen van bijvoorbeeld de school, behandelend artsen en dergelijke.

Gezag bij samenwoning
Bij de beëindiging van een niet-huwelijkse relatie (samenwoning) hebben de ouders niet automatisch gezamenlijk gezag over de kinderen. Vanaf de geboorte heeft alleen de moeder automatisch het gezag over een kind. Maar de ouders kunnen gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank van hun woonplaats. Hiervoor kunnen zij een formulier downloaden via www.rechtspraak.nl. Dit kan ook nog na beëindiging van de relatie.

Vragen?
Wilt u hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan of hebt u vragen over een scheiding? Neem dan contact op met mevrouw mr. B.M. van Ham-Oude Elferink, telefoon 0527-618333.

In deze blog kunt u enkele aandachtspunten vinden om rekening mee te houden bij het scheiden.