Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Ontslag

Ontslag werknemer

Ontslagrecht
Een ontslag kan grote gevolgen voor u hebben. Het ontslagrecht zit sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingewikkeld in elkaar, waardoor een verkeerde keuze snel is gemaakt. Bij ontslag of dreigend ontslag is het daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk juridisch advies inwint. Bij Scholtens Advocaten bent u daarvoor aan het juiste adres.

Oriënterend gesprek
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. In het eerste telefoongesprek overlegt u kort met een van onze advocaten en krijgt u meestal een eerste advies. Vervolgens kunt u een afspraak maken voor een bespreking op ons kantoor. Daarbij maken we een inschatting van uw rechtspositie. Op basis daarvan maken we verder afspraken over de wijze waarop we u het beste kunnen bijstaan en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Protesteer tegen het ontslag
Teken direct protest aan als u het niet eens bent met het ontslag. Niet elk arbeidsconflict hoeft te eindigen in een ontslag. Ook hoeft een reorganisatie niet altijd te leiden tot úw ontslag. Wij kunnen u meestal vrij eenvoudig helpen bij dit protest. Neem daarom op tijd contact met ons op. Wij kunnen u dan al in een vroeg stadium adviseren. Meestal hoeft dat niet veel te kosten en zo kunt u tijdig uw rechten veilig stellen.
Verspeel uw WW-uitkering niet!
Om uw WW-uitkering en WW-rechten veilig te stellen is het belangrijk dat u direct in actie komt tegen het ontslag. Ook bij dreigend ontslag is het van belang tijdig advies in te winnen.

Opzegging met instemming
Uw werkgever kan u ook vragen in te stemmen met de opzegging van uw arbeidsovereenkomst. Dat is een nieuwe ontslagvariant die best wel mogelijkheden biedt voor werkgever en werknemer, maar waarbij juridisch advies onontbeerlijk is. Uw werkgever hoeft dan geen procedure bij het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter te doorlopen. Wilt u weten of het verstandig is om met de opzegging in te stemmen, dan is het goed om eerst advies in te winnen.

Ontslag werkgever

Ontslag
Bij een reorganisatie of bij een arbeidsconflict is het vaak nodig medewerkers te ontslaan. Dat kan in principe op twee manieren: via het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. In beide gevallen bent u gebaat bij een goed advies, bijvoorbeeld over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel of de juiste ontslaggrond om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter te kunnen komen. Scholtens Advocaten denkt met u mee en zorgt voor een advies op maat.

Soorten ontslag
In Nederland kunt u als werkgever op de volgende manieren het dienstverband met uw werknemers beëindigen:
•Opzegging met toestemming van het UWV WERKbedrijf
•Ontbinding via de kantonrechter
•Opzegging met instemming van de werknemer
•Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden
•Ontslag op staande voet

De juiste keuze
Het is voor u als werkgever niet altijd eenvoudig om een keuze te maken uit deze ontslagroutes. Bij de meeste ontslagroutes moet u bovendien de vertrekkende werknemer die twee jaar of langer in dienst is, ook een transitievergoeding betalen. Afhankelijk van de ontslagreden en de situatie binnen uw bedrijf moet u beoordelen welk type ontslag het meest passend is. Daarbij spelen ook de (persoonlijke) omstandigheden van de werknemer een belangrijke rol. Een verkeerde keuze kan ervoor zorgen dat u het dienstverband niet of niet op de gewenste termijn kunt beëindigen. Het kan ook betekenen dat u langer loon moet blijven doorbetalen. In sommige gevallen leidt een onjuiste keuze ook tot een onnodige hoge afvloeiingsregeling.

Meer weten over arbeidsrecht?