Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Reorganisatie

Ons bedrijf staat voor een reorganisatie
Bij een reorganisatie is het vaak nodig medewerkers te ontslaan. Dat kan op verschillende manieren. In alle gevallen bent u gebaat bij een goed advies, bijvoorbeeld over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Scholtens Advocaten denkt met u mee en zorgt voor een advies op maat.

Soorten ontslag bij een reorganisatie
Sinds 1 juli 2015 heeft u als werkgever in geval van bedrijfseconomische redenen de volgende manieren om het dienstverband met uw werknemers te beëindigen:

  • opzegging met instemming van de werknemer
  • opzegging met toestemming van het UWV WERKbedrijf
  • beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden

Welke weg u ook gaat bewandelen, u bent gebaat bij een goed advies! Bijvoorbeeld over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, de hoogte van de transitievergoeding, de herplaatsingsmogelijkheden etc.

Vragen?
Hebt u vragen over reorganisatie of hebt u behoefte aan advies? Neem dan contact op, telefoon: 0527-618333.

Meer weten over arbeidsrecht?

Samenwerking en overname

Ondernemingsrecht · 8 sep. 2016


Samenwerken binnen een onderneming vergt een goede juridische basis. Daarbij gaat het niet alleen om een vennootschapscontract of samenwerkingsovereenkomst, maar ook om zaken als een aandeelhoudersovereenkomst en een directiereglement. Scholtens Advocaten helpt u hier graag bij. Ook bij overnames en fusies kunnen wij ervoor zorgen dat de contractuele kant goed is geregeld.

Lees verder

Positie werknemer na faillissement

Arbeidsrecht · 23 sep. 2013

Volgens opgave van de Kamer van Koophandel zijn er in de eerste 8 maanden van dit jaar ruim 6.000 faillissementen uitgesproken, waaronder ook vele in onze regio en dat is 8% meer dan vorig jaar. Door een faillissement verliezen werknemers hun ontslagbescherming: de curator van het faillissement is bevoegd om de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van de rechtbank of het UWV te beëindigen. Regelmatig wordt na faillissement in afgeslankte vorm een ‘doorstart’ gemaakt. Onderstaand zal ik ingaan op de positie van de werknemers die weer bij de ‘doorstarter’ in dienst treden.

Lees verder