Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Smartengeld berekenen

Smartengeld berekenen

Smartengeld is een financiële letselschadevergoeding voor immateriële schade. Wat smartengeld is kunt u hier lezen. Smartengeld berekenen is vrij complex, op hoeveel u recht heeft is namelijk gebaseerd op meerdere factoren. Onder andere van de ernst van het letsel dat u heeft opgelopen. Een eerste indicatie voor de hoogte van het smartengeld kunt u vinden in de smartengeldgids.

 

Smartengeldgids

De ANWB geeft al enkele jaren een Smartengeldgids uit. Hierin staan uitspraken van Nederlandse rechters op het gebied van letselschade en smartengeld. De uitspraken zijn ingedeeld in verschillende categorieën en gerangschikt naar ernst van het letsel. De Smartengeldgids is dan ook te gebruiken om een globale inschatting te kunnen maken van het smartengeld waar u eventueel recht op heeft. (Hebben jullie smartengeld gidsen? Dan kunnen deze door middel van een aanvraag via een contactformulier en een gesprek misschien aangeboden worden.)

De reden waarom de ANWB de Smartengeld gids uitgeeft, is omdat het verkeer momenteel de grootste veroorzaker van letsel is. Veel rechterlijke uitspraken gaan dan ook over verkeerssituaties en de ANWB heeft deze uitspraken ingedeeld naar soort en ernst van het letsel en de hoogte van het smartengeld.

Smartengeld berekenen is zonder details en een goede beschrijving niet mogelijk. Er is dan ook geen standaard formule voor het berekenen van smartengeld en daarom wordt bij de ‘berekening’ of inschatting van smartengeld, vaak de Smartengeldgids van de ANWB gebruikt. Elke letselschade zaak is uniek, maar vaak zijn er overeenkomsten te vinden. In de Smartengeldgids kan één of meerdere uitspraken worden gevonden die bepaalde overeenkomsten heeft met uw zaak. Op basis van deze overeenkomsten kan een inschatting gemaakt worden voor het smartengeld.

Doordat geen enkele letselschade zaak helemaal te vergelijken is met een ander, kan ook een uitspraak uit het verleden niet meer dan een richtlijn zijn. Kortom, smartengeld berekenen vereist specialistische kennis en deskundigheid.

 

Factoren op invloed van het berekenen van smartengeld

Omdat het om een schadeclaim van immateriële schade gaat, bijvoorbeeld emotionele schade, is uw schade vaak niet zichtbaar. Als wij smartengeld berekenen kijken we als eerste naar het soort letsel en de ernst van het letsel.

De ernst van het letsel wordt berekend of bepaald aan de hand van het percentage functieverlies en derving van de levensvreugde dat het letselslachtoffer heeft.

Daarnaast wordt er gekeken naar de volgende factoren:

  • Wat is de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer?
  • Aard en ernst van het letsel, is het letsel tijdelijk of blijvend?
  • Heeft iemand blijvende pijn, of is er sprake van zichtbare littekens en de invloed daarvan op de geestesgesteldheid. De mate van geleden pijn en lichamelijke beperkingen (veroorzaakt door het ongeval)
  • Hoe lang en hoeveel medische behandelingen heeft een letselschadeslachtoffer nodig (gehad) en de inspanning die nodig is (geweest) voor het revalideren?
  • Zijn er gevolgen in het dagelijks leven; bijvoorbeeld op uw werk, in het huishouden of bij uw hobby’s?
  • Zijn er rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken?

 

Bepaling hoogte smartengeld pas achteraf

Of er sprake is van blijvende invaliditeit is een belangrijke factor voor het berekenen van smartengeld. De hoogte van het smartengeld kan daarom pas worden geschat wanneer het letsel is genezen of wanneer blijkt dat er geen verbetering meer mogelijk is in uw situatie. Als er geen verbetering meer mogelijk is wordt er ook gekeken naar hoeveel schade u nog zal lijden en hoeveel invloed de schade het letsel heeft op uw levenskwaliteit.

Hierdoor is er vooraf alleen een indicatie mogelijk van het mogelijke smartengeld, er is grondig onderzoek nodig. Dit onderzoek betreft de persoonlijke situatie, het specifieke ongeval en de gevolgen voor het slachtoffer. De letselschadevergoeding en het smartengeld moet worden uitgekeerd door de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.

Een verzekeraar zal altijd proberen om u zo min mogelijk uit te keren. Het is dus belangrijk dat iemand de schadeclaim bij de verzekeraar neerlegt en onderhandelt die uw belangen behartigt. Iemand die niet emotioneel betrokken is en voor u de maximale letselschadevergoeding en smartengeld kan onderhandelen.

Uw belangen staan bij ons voorop bij een letselschadetraject! Geen extra schakels, u heeft direct een letselschadeadvocaat. Daarnaast kunnen wij gebruik van de diensten van bijvoorbeeld een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige om uw leed goed in kaart te kunnen brengen. Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld en een indicatie van hoeveel? Neem gerust contact met ons op, wij kunnen u helpen met uw letselschadevergoeding of schadeclaim.