Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Agrarisch recht

Witlofonderneming LOF

Agrarisch recht · 17 aug. 2020

Witlofkwekerij LOF uit Espel werkt graag samen met lokale partijen. Mede omdat er in de regio veel kwalitatief hoogwaardige bedrijven in de agrosector zijn. Het mooie is dat juist door deze lokale samenwerking deze polderonderneming in haar branche tot de internationale top behoort.

Lees verder

Kan de afnemer onder het aardappelcontract uit?

Agrarisch recht · 25 mar. 2020

Aardappeltelers vrezen dat zij met aardappelen blijven zitten. Fritesproducenten nemen niet meer af, omdat zij te maken hebben met vraaguitval als gevolg van de Coronacrisis. Door de sluiting van de horeca dreigen zij met grote hoeveelheden frites te blijven zitten.

Onze advocaat Mario Versendaal is door Boer en business geïnterviewd. Kan de afnemer met een beroep op overmacht onder het aardappelcontract uit? U kunt het artikel hieronder lezen maar ook op via Boer en Business.

Lees verder

Interview Mario Versendaal met boerenbusiness over aardappelcontracten en extreme droogte

Agrarisch recht · 4 sep. 2018

Lees verder

Aardappelcontracten en extreme droogte. Overmacht?

Agrarisch recht · 14 aug. 2018

De zomer van 2018 zal iedereen zich nog lang herinneren. Het was ongekend lang warm en extreem droog. Recordjaar 1976 is verslagen. Voor veel akkerbouwers zal 2018 de boeken in gaan als het jaar met een slechte oogst. Een oogst die gedeeltelijk is verdroogd. De gevolgen kunnen groot zijn. Want hoe moet het wanneer u door de slechte oogst niet kunt leveren waar u contractueel toe verplicht bent?

Lees verder

Ladingschade pootaardappelen: vervoerder aansprakelijk?

Agrarisch recht · 13 sep. 2017

Met het Pieperfestival en Potato Europe in één week, staat onze pieper deze week meer dan ooit centraal. Het gaat in deze zaak om de vraag of de vervoerder van een lading pootaardappelen aansprakelijk is voor de schade die onderweg ontstaat.

Lees verder

Problemen met pootaardappelen

Agrarisch recht · 8 sep. 2016

Het Pieperfestival start vandaag en daarom dus vandaag een column over aardappelen. Wat doe je als de pootaardappelen die je hebt geleverd bij de telers, nadat ze zijn gepoot, zulke grote problemen opleveren, dat de oogst als verloren moet worden beschouwd ? Moet je de schade aan de telers vergoeden en kun je de schade misschien nog verhalen op de leverancier van de aardappelen. Met deze vragen werd een verkoper geconfronteerd in een zaak die uiteindelijk zelfs bij de Hoge Raad terechtkwam.

Lees verder

Tijdig klagen over aangetaste witlofpennen

Agrarisch recht · 24 nov. 2015

Een geleverde partij witlofpennen aan een witloftrekker blijkt geruime tijd na levering te zijn aangetast met Phytophthora. Wanneer de trekker zijn schade op de teler wil verhalen vangt hij bot: hij zou te laat hebben gereclameerd. Wordt dit de trekker inderdaad fataal? Daarover ging een recente rechtszaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees verder

Een ongeval tijdens loonwerk

Agrarisch recht · 24 nov. 2014

Is een boer aansprakelijk wanneer een door hem ingeschakelde loonwerker gewond raakt tijdens een klus die hij voor de boer heeft uitgevoerd? Die vraag stond centraal in een procedure die de loonwerker aanhangig had gemaakt.

Lees verder

Geschikte bollengrond?

Agrarisch recht · 30 apr. 2014

Geschikte bollengrond?

In de bollensector wordt veel los land gepacht. Wat is de situatie als er schade aan het gewas van de pachter optreedt doordat er water op de grond is blijven staan? Kan de verpachter daar zondermeer op worden aangesproken? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich daar vorig najaar over uitgesproken en enkele algemene overwegingen van het gerechtshof zijn interessant voor de praktijk.

Lees verder

Tarrapercentage bij zaaiuien

Agrarisch recht · 27 mar. 2014

Een heftige discussie tussen een uienverkoper en zijn koper over het toegestane tarrapercentage was vorig jaar de inzet van een procedure bij de Arbitragecommissie AVZ. De koper was van mening dat het tarrapercentage te hoog lag en vond daarom dat hij de partij uien niet meer hoefde af te nemen. De verkoper vond dat dit echter nog wel meeviel en wilde de afnemer aan het contract houden. Hoe deze zaak afliep, leest u in deze bijdrage.

Lees verder