Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

“Een goede afsluiting van een huwelijk of relatie biedt mogelijkheden voor een toekomst zonder wrok,
maar met nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Partneralimentatie en fiscale aftrekbaarheid

Familierecht en mediation · 7 oct. 2020

partneralimentatie 2020

Voor degenen die partneralimentatie betalen is het van belang kennis te nemen van belangrijke wijzingen in de mogelijkheden van fiscale aftrekbaarheid met ingang van
1 januari 2020. Daar waar tot nu toe de betaalde partneralimentatie volledig aftrekbaar was, wordt die aftrekmogelijkheid vanaf 1 januari 2020 geleidelijk aan beperkt. Datzelfde geldt voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente. Met name voor alimentatieplichtigen met een jaarinkomen boven € 68.500,-- kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor het bepalen van de draagkracht en daarmee de mogelijkheid om partneralimentatie te betalen.

Lees verder

Vijf uitgangspunten bij kinderalimentatie

Familierecht en mediation · 11 aug. 2020

Kinderen kosten geld. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen krijgen wat ze nodig hebben. Dit ogenschijnlijk eenvoudige uitgangspunt kan al veel vragen oproepen: wie zijn “de ouders” en wat hebben kinderen nodig? In de rechtspraktijk zijn daarvoor regels en richtlijnen ontwikkeld, maar het vergt de nodige kennis en ervaring om daaruit te kunnen afleiden wat een goede en juiste kinderalimentatieregeling is. Voor advies of bijstand daarover kunt u ook bij ons terecht.

Lees verder

18-jarigen en alimentatie

Familierecht en mediation · 6 aug. 2020

Als ouders van kinderen gaan scheiden, moeten ze in een “ouderschapsplan” vastleggen welke afspraken ze hebben gemaakt over de invulling van het ouderschap na echtscheiding. Daarbij horen in ieder geval ook afspraken over het dragen van de kosten van de kinderen. Wat gebeurt er echter met de alimentatie als een kind 18 jaar en dus meerderjarig wordt? In alimentatietermen gebruiken we dan ook wel de term jongmeerderjarige

Lees verder

Veel gestelde vragen over kinderalimentatie.

Familierecht en mediation · 6 aug. 2020

In de loop der jaren zijn er in de systematiek van het berekenen van een juist bedrag aan kinderalimentatie de nodige wijzigingen aangebracht, hetgeen in de praktijk leidt tot de nodige vragen. Op de belangrijkste vragen zal ik hieronder ingaan:

Lees verder

Alimentatie en de nieuwe partner

Familierecht en mediation · 5 aug. 2020

Alimentatie en de nieuwe partner

In het kader van onderhandelingen over de gevolgen van een echtscheiding wordt van beide echtgenoten verwacht dat ze open en eerlijk zijn over zaken die voor de ander van belang kunnen zijn om tot goede afspraken te kunnen komen. Als dat niet het geval is kan het verzwijgen van bijvoorbeeld een nieuwe relatie verstrekkende gevolgen hebben in het kader van de alimentatie.

Lees verder

Vaderschap en erkenning

Familierecht en mediation · 5 aug. 2020

Vaderschap en erkenning

Bij de geboorte van een kind is altijd direct duidelijk wie de moeder van het kind is: de vrouw uit wie het kind geboren wordt. Daar kan later wijziging in komen, bijv. door adoptie, maar op dat moment is het duidelijk.
Niet altijd is duidelijk wie de vader van het geboren kind is. Bovendien zijn daar meer variaties in mogelijk. Op die mogelijkheden, en ook op de vraag hoe definitief daarbij gemaakte keuzes zijn, zal ik hieronder ingaan.

Lees verder

Verwijtbare werkloosheid en alimentatie

Familierecht en mediation · 5 aug. 2020

Werkloosheid heeft veel invloed op het inkomen van degene die zijn werk verloren heeft, en veelal valt men terug op een stuk lagere WW-uitkering. Een daling in het inkomen kan ook gevolgen hebben voor de te betalen alimentatie,. Zeer recent heeft het gerechtshof te Arnhem aangegeven dat er echter ook kritisch gekeken moet worden naar de omstandigheden waaronder de werkloosheid is ontstaan.

Lees verder

De omgangsrechten van opa en oma

Familierecht en mediation · 2 jun. 2020

De omgangsrechten van opa en oma

Op 4 juni wordt in Nederland de ‘Nationale Opa- en Omadag’ gevierd. Op deze dag worden grootouders en overgrootouders extra in het zonnetje gezet. In deze blog wordt daarom aandacht besteed aan de rechten van grootouders met betrekking tot hun kleinkinderen na echtscheiding of een relatiebreuk van hun kinderen.

Lees verder

De rechten en plichten van de stiefouder

Familierecht en mediation · 9 apr. 2020

De rechten en plichten van de stiefouder

Net als het aantal echtscheidingen stijgt het aantal gezinnen waarin kinderen opgroeien met een stiefouder al jaren. Maar wanneer kan in juridische zin worden gesproken van een stiefouder en welke rechten en plichten brengt het zijn van stiefouder met zich mee?

Lees verder

School en scheiding

· 5 nov. 2019

School en Scheiding

Veel leraren hebben kinderen van gescheiden ouders in de klas. In de praktijk blijkt dat ouders na een echtscheiding vaak goed blijven communiceren over hun kinderen. Ze gaan samen naar een rapportavond van hun kind en informatie van school wordt met elkaar gedeeld. Helaas merken scholen soms dat het niet altijd goed gaat na een scheiding. Bijvoorbeeld dat de ouder waar een kind woont, de informatie die school verstrekt niet deelt met de andere ouder. Het komt ook voor dat de ouders niet samen naar een rapportbespreking willen komen, maar dat ze allebei de leerkracht persoonlijk willen spreken. Ouders kunnen het ook volstrekt oneens zijn over de vraag of een kind wel of niet extra hulp nodig heeft, en dan wordt de school belast met de onderlinge strijd tussen de ouders. Tal van problemen doen zich in de praktijk voor. Welke regels gelden dan?

Lees verder