Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Een dubieus huwelijk

Gepubliceerd op: 26 apr. 2017

mr. Y. (Yaron) van der Horst Familierecht en mediation


Een dochter kwam erachter dat haar demente moeder in het geheim was getrouwd met een jongere man met wie de moeder nog maar kort een relatie had. Hij zorgde er ook voor dat de dochter geen contact meer kon krijgen met haar moeder. Het werd de dochter steeds duidelijker dat er iets behoorlijk mis was en zij maakte zich ernstige zorgen over het welzijn van haar moeder. Haar moeder was bovendien vermogend en het vermoeden ontstond dat de man uit was op de bezittingen van de moeder. De dochter wilde het er niet bij laten zitten, maar wat kon ze doen?

Kwetsbare vrouw
De moeder (70 jaar) had gereageerd op een contactadvertentie van de man (55 jaar). De twee hadden een relatie gekregen en kort daarop was deze man, die zelf nauwelijks bezittingen had, bij de vrouw ingetrokken. Op enig moment werd zij opgenomen in het ziekenhuis vanwege ernstige geestelijke problemen. Bij haar werd een beginstadium van dementie geconstateerd. Nadat de vrouw uit het ziekenhuis was ontslagen bleef zij onder behandeling van haar huisarts. Omdat de dementie steeds ernstiger vormen aannam werd de GGZ ingeschakeld voor ondersteuning.

Vanaf dat moment volgen de gebeurtenissen zich in vlot tempo op. Het contact tussen de vrouw en haar dochters, met wie ze altijd goed contact had, wordt door de man volledig belemmerd. De man houdt ook andere bekenden weg bij de vrouw waardoor zij in een sociaal isolement raakt. Het stel trouwt en bij de huwelijksvoltrekking is naast de ambtenaar van de burgerlijke stand en de getuigen (ambtenaren) niemand aanwezig. Op initiatief van de man worden vervolgens de dochters door hun moeder onterfd.

Enkele weken later komt de vrouw voor een wond aan haar been bij de huisarts. De man neemt tijdens dat consult volledig de leiding. De huisarts, die zijn twijfels heeft bij de toedracht van dit letsel, merkt duidelijk dat de dementie bij de vrouw zich snel progressief ontwikkelt. Hij verneemt later pas dat de GGZ geen contact meer met de vrouw kan krijgen. De dochters, de wijkagent, de huisarts en de hulpverlening bespreken deze zorgelijke situatie. Er is toen gesproken over mogelijk huiselijk geweld, de gezondheidssituatie van de vrouw en het niet toelaten van zorg bij de vrouw door de man.

Procedure nietigverklaring huwelijk
Nadat de gezondheidssituatie van de vrouw steeds zorgelijker wordt en nadat de vrouw in verwarde toestand op straat wordt aangetroffen, onderneemt een van de dochters actie. Moeder wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. En de dochter start een procedure om het huwelijk tussen haar moeder en de man door de rechter nietig te laten verklaren. Zij, en met haar alle betrokkenen, zijn er namelijk van overtuigd dat de moeder, toen zij met de man in het huwelijk trad, niet meer voldoende over haar geestelijke vermogens beschikte en dat ze daardoor niet meer in staat was haar wil te bepalen. De wet bepaalt dat in een dergelijke situatie er geen huwelijk mag worden gesloten.

In de procedure die volgt brengt een gerechtelijk deskundige aan de rechtbank advies uit. Hij beschrijft hoe de dementie zich bij de vrouw in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De deskundige stelt dat de vrouw vanwege haar dementie bij de huwelijksvoltrekking de gevolgen van het huwelijk niet meer heeft kunnen overzien. Maar hij kan geen antwoord geven op de vraag of de vrouw op dat moment niet meer in staat was haar wil te bepalen. Er volgt een uitvoerig debat tussen partijen. De man beweert dat de vrouw echt de wil heeft gehad om met hem te trouwen. Hij voert daarbij onder andere aan dat de ambtenaar van de burgerlijke stand en later de notaris ook geen enkele twijfel heeft gehad.

Uitspraak
Uiteindelijk neemt de rechter een beslissing. Op basis van het rapport van de deskundige en vanwege alle omstandigheden gaat de rechter er vanuit dat de vrouw bij het sluiten van huwelijk niet in staat was haar wil te bepalen. Het aangaan van een huwelijk is een complexe beslissing, leidend tot verregaande gevolgen van emotionele, juridische, en financiële en fiscale aard, zowel tijdens als ook na het einde van het huwelijk. Dat de ambtenaar en de notaris hebben meegewerkt, zegt volgens de rechter niet zoveel omdat zij op het gebied van dementie buitenstaanders zijn en die merken de symptomen in de beginstadia wellicht niet gemakkelijk op.

Het huwelijk wordt dan ook door de rechter nietig verklaard. Deze nietigverklaring heeft terugwerkende kracht, ook voor de man. De rechter gaat er namelijk vanuit dat de man te kwader trouw is geweest. Hij wist van de geestelijke problemen van de vrouw, maar heeft hulpverlening afgehouden. Bovendien was bij de huwelijksvoltrekking niemand aanwezig, heeft de man iedereen bij de vrouw weggehouden en heeft het huwelijk het vermogen van de man, anders dan dat van de vrouw, fors doen toenemen.

Betrokken blijven
Het nietig verklaren van een huwelijk is in de rechtspraak een zeldzaamheid. Meestal kunnen naasten of bijvoorbeeld hulpverleners veel ellende voorkomen. Maar als zich toch kwalijke ontwikkelingen voordoen, zoals in deze zaak, is het goed dat diverse betrokken partijen samen optrekken. En in een uiterst geval kan dus ook de rechter worden ingeschakeld.

Mr. Y. van der Horst

 

 

 

mr. Y. (Yaron) van der Horst

Specialist in: arbeidsrecht, erfrecht en letselschade

Vanuit een persoonlijke en betrokken benadering
ga ik op zoek naar een reële oplossing.”

Meer van de hand van mr. Y. (Yaron) van der Horst Ga naar biografie