Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Veel gestelde vragen over kinderalimentatie.

Gepubliceerd op: 14 oct. 2015

mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink Familierecht en mediation

Veel gestelde vragen over  kinderalimentatie.

Zoals eerder gemeld zijn per 1 januari 2015 de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. de aftrekbaarheid van betaalde kinderalimentatie is komen te vervallen,
2. het kindgebonden budget van de verzorgende ouder is verhoogd,
3. alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor een ‘alleenstaande ouderkop’. Daarnaast heeft de Hoge Raad bij uitspraak van 9 oktober 2015 bepaald dat het kindgebonden budget waar een verzorgende ouder recht op heeft, wordt beschouwd als inkomen van deze ouder.
In de praktijk leidt dit inmiddels tot veel vragen. Op de belangrijkste vragen zal ik hieronder ingaan:

Krijg ik vanzelf bericht over een juist bedrag aan kinderalimentatie in mijn situatie?
Nee, als de door u betaalde of ontvangen alimentatie niet meer aansluit bij de nieuwe regeling, zult u zelf actie moeten ondernemen om de vastgestelde alimentatie gewijzigd te krijgen. Daarbij maakt het niet uit of u de alimentatie in onderling overleg heeft vastgesteld, of dat deze door de rechtbank is vastgesteld. U dient er wel bedacht op te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat wijziging van kinderalimentatie soms kan betekenen dat er ook wijziging kan optreden in het bedrag dat aan partneralimentatie kan worden betaald.

Kan ik zelf berekenen wat een juist bedrag aan kinderalimentatie is?
Het systeem zoals de rechtbank (en ook de afdeling Sociale Zaken van de gemeentes) dat hanteert is complex. Voor een gemiddelde burger is het dan ook feitelijk niet mogelijk zelf een dergelijke berekening te maken. Dit geldt nog sterker als er sprake is van stiefkinderen of van kinderen aan de zijde van een van beide partners die niet van hen samen zijn, maar uit een eerdere of latere relatie geboren zijn.

Zijn we gebonden aan de rekensystematiek van de rechtbank?
Nee, dat systeem is voor de rechtbanken “slechts” een gekozen werkwijze om ervoor te zorgen dat er landelijk op dezelfde manier gerekend wordt. U en de andere ouder zijn in beginsel vrij om een bedrag aan kinderalimentatie af te spreken dat u beiden redelijk vindt, mits het ook redelijk is. Wel kunnen er problemen ontstaan als de verzorgende ouder een bijstandsuitkering ontvangt en de gemeente van mening is dat de andere ouder meer kan betalen dan is afgesproken. Of als in de toekomst een van beide ouders vindt dat toch geen juiste afspraken zijn gemaakt. Het kan dan lastiger zijn om een afspraak gewijzigd te krijgen.

Hoe kan ik inzicht krijgen in een juist bedrag aan kinderalimentatie volgens de nieuwe regels?
Ons kantoor biedt de mogelijkheid om voor een vaste prijs een berekening te laten maken aan de hand van door u aangeleverde gegevens. U kunt dan in ieder geval beoordelen of het huidige bedrag aan alimentatie nog enigszins aansluit bij de huidige situatie en of het raadzaam is om stappen te zetten om te komen tot wijziging van de alimentatie.

Wat zijn de vervolgstappen als ik wijziging wil?
Indien dat mogelijk is heeft het altijd de voorkeur om te proberen samen met de andere ouder tot nieuwe afspraken te komen. De gemaakte herberekening kan daarbij een hulpmiddel zijn.
Wel is het van groot belang dat een nieuwe afspraak goed op papier gezet wordt en bij voorkeur ook door de rechtbank wordt bekrachtigd. Dit laatste kan overigens uitsluitend via een advocaat. Als het niet mogelijk is om in overleg tot nieuwe afspraken te komen kan een procedure bij de rechtbank worden gestart, waarin wordt gevraagd om een nieuwe beslissing.

Mr. B.M. van Ham-Oude Elferink

mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

“Een goede afsluiting van een huwelijk of relatie biedt mogelijkheden voor een toekomst zonder wrok,
maar met nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Meer van de hand van mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink Ga naar biografie