Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Nieuw huwelijksgoederenrecht en echtscheiding

Gepubliceerd op: 31 jan. 2018

mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink Familierecht en mediation

In de afgelopen maanden is er redelijk wat publiciteit geweest over het nieuwe huwelijksgoederenrecht, zoals dat per 1 januari 2018 in werking is getreden. De “oude” gemeenschap van goederen is vanaf dat moment niet meer de standaard. Wat betekent dit nieuwe wettelijke stelsel voor de echtscheidingspraktijk?

Voor de automatische gemeenschap van goederen is een wettelijk stelsel in de plaats gekomen, waarbij alles wat iemand vóór het huwelijk al had aan bezittingen en schulden, eigendom van die persoon blijft (CD van mij, CD van jou). Alles wat tijdens het huwelijk wordt verkregen vanuit een erfenis of door een schenking, wordt eigendom van degene die het erft of geschonken krijgt (..gekregen van mijn moeder..). En het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt vergaard, omdat er meer wordt verdiend dan wordt uitgegeven, is vervolgens wel weer gezamenlijk.

Getrouwd voor 1 januari 2018: er verandert niets
Voor iedereen die, zonder tevoren bij de notaris huwelijkse voorwaarden te hebben laten opstellen, getrouwd is vóór 1 januari 2018 verandert er niets. Op dat huwelijk is en blijft de “oude” gemeenschap van goederen van toepassing. Als er een echtscheiding komt, ook al is dat in 2035, geldt nog altijd dat ook de bezittingen en schulden die er waren op de huwelijksdag, van beiden gezamenlijk zijn en het totaal van bezittingen en schulden moet worden verdeeld in twee gelijke delen.

Getrouwd ná 1 januari 2018: het nieuwe stelsel geldt direct
Voor iedereen die trouwt na 1 januari 2018 is de situatie duidelijk anders: voor hen geldt de nieuwe wettelijke regeling, uiteraard tenzij er tevoren huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. En dat laatste is overigens nog steeds in heel veel situaties erg verstandig om te doen, maar dat terzijde.

Verschillende vermogens en beperkte gemeenschap van goederen
Voor huwelijken die gesloten worden na 1 januari 2018 en waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn gesloten, geldt dus dat getrouwd wordt in een “beperkte gemeenschap van goederen”. Er ontstaan dan drie vermogens: 1. privévermogen van de ene partner (wat hij/zij al had voor het huwelijk + tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en erfenissen), 2. privévermogen van de andere partner, en 3. gezamenlijk vermogen, te weten het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen. Dit is de beperkte gemeenschap.

Te voorziene problemen
Als het nu tot een echtscheiding komt, hoeft alleen het gezamenlijke vermogen te worden verdeeld. Dat lijkt eenvoudig. Maar wat te doen als met geld van de ene partner een verbouwing van een huis, dat eigendom is van de andere partner, mede is betaald? Bestaat dan recht op terugbetaling van dat bedrag? Of bestaat er recht op een deel van de waarde van de woning, omdat de woning intussen (mede dankzij de verbouwing) veel meer waard is geworden?

En is het altijd duidelijk of een schenking voor een van beiden of voor beide echtgenoten gezamenlijk is bedoeld? Is het geld op een en/of-bankrekening bijgeschreven, of een de bankrekeningen van een van beiden? En als van die schenking een mooie verre reis is gemaakt, heeft degene die het bedrag geschonken heeft gekregen dan recht op terugbetaling van de helft van het bestede bedrag?

 Bijhouden administratie
De grootste problemen bij toekomstige boedelscheidingen worden voorzien door het ontbreken van een deugdelijke administratie. Echtgenoten zijn veelal niet gewend om hun onderlinge financiële verhouding bij te houden. Jaren later is dan niet meer na te gaan wat er is gebeurd en waarom die keuzes zijn gemaakt (voor zover er al bewust keuzes zijn gemaakt). Discussies over de manier waarop een huwelijk financieel moet worden afgewikkeld, zullen dan ook naar verwachting met de nieuwe wet zeker niet tot het verleden behoren. Wil men dat voorkomen, dan zal het, meer dan in het verleden, nodig zijn om administratie bij te houden van zowel ieders privévermogen als van het gemeenschappelijke vermogen.

Mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

“Een goede afsluiting van een huwelijk of relatie biedt mogelijkheden voor een toekomst zonder wrok,
maar met nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Meer van de hand van mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink Ga naar biografie